ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ಮಾತ್ರ)

 

1. ಮೆ: ಜೆ.ಪಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ನಂ.8, ಮಾಕಳಿ, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ.

 

2. ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ, ಲೆಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ. ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಯುನಿಟ್ ನಂ.2, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮ, 20ನೇ ಮೈಲಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

3. ಮೆ: ಖೋಡೆ ಬ್ರಿವರೀಸ್ ಲಿ, (ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಡಿವಿಷನ್) ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-62.

 

4. ಮೆ: ಖೋಡೆ ಆರ್.ಸಿ.ಎ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನಂ.11, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-9

 

5. ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ, ಯುನಿಟ್: ಕುಂಬಳಗೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು-74.

 

6. ಮೆ: ಶಶಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.67/1, ಹುಳಿಮಾವು, 501/ಎ-4, 9ನೇ ಮೈಲಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-76.

 

7. ಮೆ: ಓರಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್, ನಂ.1, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22.

 

8. ಮೆ: ಸರ್ವದಾ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಲಿ, ಕೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬಡಗಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ ತಾ:, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

9. ಮೆ: ರ್ಯಾಡಿಕೊ ಖೈತಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಲೆಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೆಜ್ಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್) ನಂ.140, 143, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಲೇಔಟ್, ಮೈಸೂರು.

 

10. ಮೆ: ಬಕಾರ್ಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

 

11. ಮೆ: ಯುನಿಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.139/1, 140/1 & 140/2, ಸೋಲೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

12. ಕಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈ.ಲಿ., , ಸರ್ವೆ ನಂ.72-75, ಅವರೆಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

 

13. ಮೆ: ಪೆರ್ನಾರ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ ಇಂಡಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ (ಲೆಸ್ಸಿ: ಮೆ: ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಟ್ಲರ್ಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ), ಸರ್ವೆ ನಂ.20,42,43/1, 43/2, ಮರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.13/1 ಮಲೋನಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

14. ಮೆ: ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.422, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ.

 

15. ಮೆ: ಅಲೈಡ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

16. ಮೆ: ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಲೆಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಚಾಮುಂಡಿ ವೈನರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ) ನಂ.56, ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

17. ಮೆ: ಕಲ್ಪತರು ಬ್ರೀವರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ, ಸೋಮಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಾಬಸಪೇಟ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

 

18. ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ, (ಲೆಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ,) ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.122, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

19. ಮೆ: ವಾಹ್ನಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.140, ತಾವರಗೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

20. ಮೆ:ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ, ಲೆಸ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ. ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ನೂಲ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ..

 

21. ಮೆ: ಅಮೃತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಲಿ, ಹೊನಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

22. ಮೆ: ಜಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಲಿ, ನಂ.10, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-39.

 

23. ಮೆ: ಎಂಪೀ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಲಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.51/1,/2, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ, ನರಸಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

24. ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ,ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 20, ಸರ್ವೆ ನಂ.95, ನಂದೂರ್ ಕೆಸರಟ್ಟಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಗುಲಬರ್ಗಾ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-03-2020 10:55 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080